Barn og Unge

Barn og unge hører til i kirka. Ranheim og Charlottenlund menigheter har både årlige arrangement for enkelte årskull, og arrangement for barn, unge og familier gjennom hele året.

Tilbud for alle fra 0-18 år

Barn som er døpt eller hører til i kirka, skal kunne bli kjent med kirka gjennom oppveksten. Vi har arrangement eller aktiviteter som vi inviterer forskjellige aldersgrupper til. Oppdagelser og mysterieløsing for 8-åringer (Tårnagenter), overnatting i kirka for 11-åringer (Lys våken), Førsteklasses samling og bokutdeling for 6-åringer og klubb og bokutdeling for 4-åringene for ...

Les mer