Konfirmasjon 2022

Les mer om vårt konfirmasjonstilbud her, hva de forskjellige gruppene går ut på og når de konfirmeres, hva som forventes av både konfirmant og foreldre, samt finne link til påmelding.

Det er konfirmasjon i kirken, og tre konfirmanter ser i kamera etter de er konfirmert.

Informasjonsmøte
Vi ber alle som skal konfirmere seg i 2022 og foresatte om å komme på informasjonsmøte tirsdag 4. eller onsdag 5. mai. Her vil vi presentere de forskjellige gruppene, gi generell informasjon om konfirmantåret og om påmeldingen og dere får hilse på gruppelederene. Hvert av møtene har begrenset antall plasser grunnet antall- og avstandsbegrensningene vi har i dag. Dere må melde dere på infomøtet ved å trykke på klokkeslett under:

Tirsdag 4. mai kl. 18.00, 19.00, 20.00 og 21.00 i Charlottenlund kirke. 

Onsdag 5. mai kl. 18.00, 19.00, 20.00 og 21.00 i Ranheim kirke. 

Du kan også kontakte gruppeledere og Knut Ove Sætherskar på tlf: 920 57 911 hvis du lurer på noe.

HVA ER KONFIRMASJONSTIDEN?

Året som ligger foran deg er en mulighet til å bli 
bedre kjent med Gud og kirka. Vi snakker hva det er å være mennneske.

I konfirmasjonstiden tar vi opp temaer som:

Vennskap og relasjoner
Gud, Jesus og Den hellige ånd
Solidaritet og nestekjærlighet
Sorg og glede, godt og vondt
Kjærlighet, seksualitet og samliv
Bibel og bønn
Gudstjeneste og nattverd
Selvbilde og menneskesyn
Miljø og rettferdighet 

Alt av undervisning er obligatorisk. Ved fravær kan det bli behov for ekstra undervisning, gudstjeneste eller annen innsats i menigheten. Deltakelse i gudstjenester og andre arrangement er også en naturlig del av det å være konfirmant i kirken.

Alle konfirmanter går sammen med en foresatt under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon en ettermiddag rett før påske.

Hvis du ikke er døpt, kan det skje i løpet av konfirmasjonstiden. 

Det blir inntil tre foreldremøter i løpet av året.

Konfirmantleir - en uforglemmelig begivenhet!
De aller fleste gruppene har tilbud om å være med på konfirmantleir. KONFirmant, TRO&FILMkonfirmanter og LEKEkonfirmant drar sammen på leir til Mjuklia på Berkåk. FRILUFTSkonfirmant har egen leir på Mjuklia og blir med KRIKkonfirmanter på konfACTION på Stjørdal og UREDkonfirmanter drar på leir til Stockholm. VINTERkonfirmanter vil kanskje ha noen overnattinger i kirken i forbindelse med undervisningen i vinterferien. Deltakelse på leir er frivillig for de fleste gruppene. Se mer informasjon under beskrivelsen av de forskjellige gruppene nedenfor.

En menighet, to kirker
Fra 1. januar 2020 ble Ranheim og Charlottenlund menigheter slått sammen til en. Det betyr at dere står fritt til å velge gruppe og sted ettter hva som passer dere best. Noen av gruppene har vi i begge kirker mens flere av gruppene finnes bare i en av kirkene, men er åpen for konfirmanter fra både Ranheim og Charlottenlund. Vi håper du finner en gruppe som kan passe dine ønsker og interesser!

Påmelding
Alle gruppene har et begrenset antall plasser og fylles opp etter "først til mølla prinsippet". Dersom en gruppe ikke vises, betyr det at gruppen er full, og du må da velge et annet alternativ. Lenger nede på siden finner du mer informasjon om de forskjellige tilbudene vi har. 

Dette må du ha klart for å gjennomføre påmelding:

 • Navn og personnummer til konfirmanten
 • Telefonnummer, e-postadressenog adresse til konfirmanten
 • Navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse til begge foreldre/foresatte
 • Dåpsdato til konfirmanten (dersom dere er usikker på dette, la feltet stå blankt)

Dersom begge foreldre ikke blir lagt til i skjemaet under påmeldingen får vi ikke til å endre dette etterpå. Det er derfor viktig at begge foreldre/foresatte registreres når dere melder dere på. For konfirmanter med kun en forelder/foresatt er dette ikke nødvendig. 

Trykk her for påmeldingsskjema

FOR SPØRSMÅL ELLER ANDRE HENVENDELSER OM PÅMELDING TA KONTAKT MED:
Knut Ove Sætherskar TLF: 920 57 911 ELLER Marie Hauge 993 63 675

Våre grupper:

KONFirmant
KONFirmant er den mest vanlige formen for konfirmasjonsundervisning. Vi skal bli kjent og leke litt sammen, og lære om oss selv, andre, utforske vår egen tro, Gud og mye mer. Vi skal på leir til Mjuklia på Berkåk i januar/februar. Samlingene varer i 75-90 min, og vi samles ca. annenhver uke. For spørsmål om KONFirmant, ta kontakt med Knut Ove Sætherskar: ks672@kirken.no/920 57 911

KONF 1 - Undervisning i Charlottenlund kirke tirsdager kl. 8.15 og ledes av Skule Bjørnstad. 
Konfirmasjon søndag 15. mai i Charlottenlund kirke. 

KONF 2 - Undervisning i Charlottenlund kirke Torsdager kl. 14.45 og ledes av Knut Ove Sætherskar. Konfirmasjon søndag 15. mai i Charlottenlund kirke. 

KONF 3 - Undervisning i Ranheim menighetssenter Tirsdager kl. 15.00 og ledes av Knut Ove Sætherskar. Konfirmasjon lørdag 7. mai i  Ranheim kirke. 

KONF 4 - Undervisning i Ranheim menighetssenter Onsdager kl. 15.00 og ledes av Ole Kristian Bratseth. Konfirmasjon lørdag 14. mai i Ranheim kirke. 

KONF 5 - Undervisning i Ranheim menighetssenter Torsdager kl. 15.00 og ledes av Lise Martiniusen. Konfirmasjon søndag 15. mai i Ranheim kirke. 

uREDKonfirmant
uRed står for ungdomsredaksjonen. Vi bruker forskjellige medier, lyd og bilde i veien frem til konfirmasjonen og  dere får mulighet til å gjøre mest av det dere liker best. Vi samles ca. annenver uke i Ranheim menighetssenter. Vi drar på egen leir til Stockholm i 10-13 mars (med forbehold om at det er trygt å reise). Da skal vi besøke en ungdomsredaksjon i en kirke der, og lage noen morsomme prosjekter sammen med dem. Turen har en egenandel på 2500 kr som kommer i tillegg til prisen for vanlig konfirmasjon. For spørsmål om uREDkonfirmant, ta kontakt med Marie Hauge: mg696@kirken.no/993 63 675. 

URED - Undervisning i Ranheim kirke onsdager 17.30  og ledes av Marie Hauge.
Konfirmasjon søndag 8. mai i Ranheim kirke. 

KRIK friluft
Vi skal bruke det aller meste av året ute, med turer og aktiviteter av ulike slag. Det blir noen ettermiddager i nærmiljøet, rundt bålet, og noen hele dager ute i marka hvor vi skal få utfordret oss selv med ulike aktiviteter. Vi skal selvsagt delta på KRIK sin leir KonfAction på Stjørdal 13-17. oktober og vil ha en egenandel på 400 kr, med forbehold om endring. Mye av undervisningen blir konsentrert rundt KonfAction og et par helger, slik at vi ellers i året vil møtes ca. 1 gang pr måned. Hvilke ettermiddager vi møtes, og akkurat hvilke aktiviteter vi prøver oss på, skal konfirmantene få være med å bestemme i gruppa. For spørsmål om FRILUFTSkonfirmant, ta kontakt med Hanne Moxness hm976@kirken.no/994 79 373

FRILUFT - Undervisning ikke fastsatt, ledes av Hanne Moxness.
Konfirmasjon lørdag 4. juni i Ranheim kirke eller 26. mai i Charlottenlund kirke. 

LEKEkonfirmant
LEKE er ganske likt KONF, men har i tillegg overnatting i kirken, sprell, lek og moro. LEKEkonfirmanter er med på kirkens barne- og ungdomsarbeid og får prøve seg både som ledere og lekekamerater istedenfor å delta på vanlige gudstjenester. Vi er med på konfirmantleir til Mjuklia på Berkåk i januar/februar. Vi samles ca. annenhver uke i Ranheim menighetssenter.  For spørsmål om LEKEkonfirmant, ta kontakt med Marie Hauge mg696@kirken.no/993 63 675

LEKE - Undervisning i Ranheim menighetssenter torsdager kl 15.30 og ledes av Marie Hauge. Konfirmasjon lørdag 7. mai i Ranheim kirke. 

KRIKkonfirmant
KRIK står for Kristen Idrettskontakt og er en gruppe for deg som liker å være aktiv. KRIKkonfirmanter samles til trening, aktivitet og lek. Vi varierer mye i hvilke aktiviteter vi gjør og du trenger ikke å være proff for å være med her. Vi skal bare ha det gøy med sport og konf. KRIKkonfirmanter skal på en egen KRIKleir sammen med konfirmanter fra hele trønderlag. Denne leiren heter konfACTION og holdes på Stjørdal 13-17. oktober og vil også ha en egenandel på 500 kr, med forbehold om endring

KRIK - Undervisning torsdager kl 17.00 sted vil variere etter hvilken aktivitet vi skal ha, men vi har base i Ranheim menighetssenter. 
Konfirmasjon lørdag 14. mai i Ranheim kirke.

TRO&FILMkonfirmant
TRO&FILMkonfirmanter bruker film for å utforske temaene i konfirmasjonstiden.Vi skal se forskjellige filmer og filmklipp og snakke sammen om hva de kan bety både for oss selv og i et større perspektiv. Hvis du vil være med i denne gruppen må du være glad i å sitte i ro og se på film. TRO&FILMkonfirmanter deltar på vanlig konfirmasjonsleir, og vi skal ha et eget opplegg under filmfestivalen KOSMORAMA.  Vi samles ca. en gang i måneden. For spørsmål om TRO&FILMkonfirmant, ta kontakt med Knut Ove Sætherskar: ks672@kirken.no/920 57 911

TRO&FILM  - Undervisning i Ranheim menighetssenter onsdager 17.30 og ledes av Knut Ove Sætherskar.
Konfirmasjon søndag 8. mai i Ranheim kirke.

VINTERkonfirmant
VINTERkonfirmant er et tilbud for deg som har ettermiddagene fulle av aktiviteter eller for deg som ønsker å samle undervisningen til en litt mer begrenset periode. Det blir en oppstart i september med en pause frem til en samling før jul, vi møtes hver dag i vinterferien og er med på fasteaksjonen. I vinterferien vil vi også ha 1-2 overnattinger i kirken. Konfimantene må også delta på noen gudstjenester. For spørsmål om VINTERkonfirmant, ta kontakt med Knut Ove Sætherskar: ks672@kirken.no/920 57 911 eller Marie Hauge: mg696@kirken.no/993 63 675

VINTER - undervisning i vinterferien, vandring, en samling før jul og fasteaksjon.
Konfirmasjon søndag 15. mai i Ranheim kirke. 

HELkonfirmant
Det kan være mange grunner til at man trenger for et individuelt konfirmasjonstilbud. I dialog med foreldre og konfirmant kan vi komme frem til et konfirmanttilbud som passer for akkurat deg. I vår menighet er vi så heldig at vi har sokneprest Skule Bjørnstad som har mye erfaring og kompetanse med å tilpasse undervisning tilrettelagt for mennesker med egne behov. For spørsmål om HELkonfirmant, ta kontakt med Skule Bjørnstad: sb674@kirken.no/941 33 809

Ekstra konfirmasjonsdager

Vi vet at det kan være vanskelig å få logistikken med konfirmasjon til å gå opp. Enten på grunn av andre konfirmasjoner i familien, eller utfordringer tilkyttet leie av lokale eller andre ting som kommer i veien. Derfor har vi satt opp ekstra konfirmasjonsdag Kristi Himmeltfartsdag 26. mai i Charlottenlund kirke og lørdag 4. juni i Ranheim kirke. Begge med et begrenset antall plasser. Dersom dere ønsker å flytte konfirmasjonsdagen til en av disse datoene, ta kontakt med Knut Ove Sætherskar: ks672@kirken.no/920 57 911 

Forbehold om endringer
I tillegg til normale forbehold om endringer må vi også forholde oss til situasjonen tilknyttet COVID-19. Vi forholder oss til de retningslinjene som blir gitt av FHI, og har kontinuerlige møter der vi vurderer våre aktiviteret og tilbud i henhold til dette. 

Økonomi

Alle våre tilbud har en deltakeravgift på 2200 kroner. Vi ønsker ikke at noen skal utebli på grunn av økonomi. I Ranheim og Charlottenlund menighet kan du søke om støtte til konfirmantavgiften. Ta kontakt med oss.

Hva kan du forvente?

 • At du lærer om hva kristendom er og hvordan man lever som kristen. 
 • At vi har samtaler om tro og tvil, og at det er rom for å tenke selv. 
 • At du blir kjent med kirkens ritualer. At du lærer å bruke bibelen og å be. 
 • At konfirmantlæreren din møter forberedt.

Hva forventer vi?

At du møter opp til undervisningen med positiv innstilling, og at du følger ordens- og oppmøtereglene:

 • Å være konfirmant er frivillig. Vi forventer at konfirmantene møter hverandre og sine ledere med respekt.
 • Alle samlinger på semesterplanen er obligatoriske. Konfirmantene møter presis til undervisning med skrivesaker, bibel og utlevert materiell. 
 • Konfirmantene skal delta på gudstjenester i løpet av konfirmasjonsforberedelsene.
 • Fravær kan medføre ekstra gudstjenester, undervisning eller oppgaver i menigheten. Undervisningen regnes som avsluttet dersom konfirmanten gjentatte ganger ikke møter til undervisning uten beskjed fra hjemmet.  
 • Problemer med adferd løser vi i samarbeid med hjemmet. Vedvarende problemer kan gi grunnlag for bortvisning fra undervisning og konfirmasjon.

Velkommen som konfirmant i Ranheim og Charlottenlund menighet.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Post- og fakturaadresse:

Ranheim og Charlottenlund menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim                                                                                                                    

Besøks- og leveringsadresse:

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor                                                     .                Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim

Faktura-adresse: Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

kontonr: 4213.20.87878

Treffetid

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor: Etter avtale 

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000. Se Om oss for direktenummer til ansatte.  

Vipps Ranheim og Charlotttenlund menighet     

Vipps: R/C Kollekt  75816                                                                                      

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"