Om menigheten

Byåsen menighet er lokalmenigheten av Den norske kirke og består av alle kirkemedlemmer som bor innenfor grensene av Byåsen sokn. Ta gjerne kontakt med oss!

Tlf. 994 36 000 Telefonen er betjent fra 8.30 - 14.30.
Kontorets åpningstider er fra 10 - 14. Velkommen til oss!

e-mail: post.byaasen.trondheim@kirken.no
Besøksadresse: Selsbakklia 7 (v/ Migosenteret på Hallset)
Postadresse: pb. 3340 Hallset, 7427 Trondheim.
Fakturaadresse: Byåsen menighet, Kirkelig Fellesråd, p.b 2300 Sluppen, 7004 Trondheim..

Gaver: Bankgironr. 4213.20.96818

Orginisasjonnr.: 976998154