Dåp

I dåpen blir vi en del av det kristne trosfellesskapet og medlem i Den norske kirke. Nederst på siden kan dåp bestilles.

Dåpen er et stort øyeblikk i livet, både for den som blir døpt, for familien og fadderne. Dåpen er Guds gave til oss, et synlig tegn på Guds kjærlighet, og at den døpte er en del av kirken. Dåpen er en markering der barnet har sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dets dager.

Dåpen er en fest hvor barnet blir en del av det kristne fellesskapet, og vi sammen som kirke feirer at vi får et nytt medlem i Den norske kirke.

Dåpen er det eneste kriteriet for medlemskap i kirken. Dåpen er en gave der den døpte får tilhøre Jesus og tro på han.

At vi døper små barn, framhever at det er Gud som gjør noe med oss i dåpen. Det er Gud som tar i mot oss. Selv om små barn ikke kan utrykke noen tro, henger tro og dåp sammen. Det vi får i dåpen, lever videre gjennom troen.

Påmelding til dåp skjer ved å trykke på "Finn dato" nederst på siden og følge instruksjonen for påmelding der. Hvis du vil vite mer om dåpen, kan du be om en samtale med presten eller en annen ansatt i kirken.