Gravferd

Når noen dør, ønsker kirken å bidra til en verdig og ærlig gravferd i samarbeid med pårørende og begravelsesbyrå.

Dødsfall og sorg kan berøre mange og sterke følelser. I tillegg skal pårørende forholde seg til mange praktiske spørsmål. Prest og organist bidrar til seremonien, enten det er begravelse (avsluttes med at kisten senkes i jorden) eller bisettelse. (kremasjon, der urne settes i jorden senere) Byrået kan bidra til planlegging av en kirkelig seremoni og har mye kunnskap om juridiske, økonomiske og praktiske spørsmål.

Prestene legger vinn på å lede gravferden på en måte som både tar vare på personlige ønsker og samfunnets behov for offentlig avskjed, ved hjelp av tradisjon og kultur som ramme for en samlende seremoni.

Når et menneske er død, er det naturlig å behandle alle med den samme respekt og verdighet, uavhengig av hvilket liv en har hatt, eller av tilhørighet til kirke, religiøsitet eller tro. En kirkelig gravferdsseremoni favner livet som det er, i tro på en Skaper som bryr seg om menneskene og med håp om evig liv.

Det er vanligvis begravelsesbyrået som hjelper til med det praktiske rundt en gravferd. Noen pårørende synes det er fint å gjøre oppgaver selv. Enkelte har lagt til rette for at deres kjære har fått dø hjemme, og tidligere var det vanlig å ha en båreandakt eller «utsynging» etter at noen døde.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for å tilrettelegge kirkerom, kapell eller seremonisted for kirkelig gravferd, og forvalter også kirkegårder og gravplasser i Trondheim.