Kirkegårder og begravelse

Stjørdal kirkelige fellesråd har ansvar for forvaltning av gravplassene i Stjørdal og arrangerer kirkelige begravelser for menighetene i Stjørdal.