Begravelse

Det er stille i kirkerommet. Alle blikk er rettet mot kista som er vakkert pynta, men likevel så naken. Bukketter og kranser bærer med seg sterke følelser fra de sørgende. Takk for alt! Umistelig. På gjensyn

Når et menneske dør er det mye som skjer. For det første må de etterlate forholde seg til sine egne følelser og sin egen opplevelse av det å miste noen. Ved dødsfall vil de pårørende bli kontaktet av en prest, som kan hjelpe med å sortere og håndtere sorgen som plutselig er er realitet.

Videre hjelper presten med å forberede begravelse i kirken. For det andre er det mange praktiske ting som skal ordnes. Her søker de fleste hjelp hos begravelsesbyrået som er godt kjent med alt som skal gjøres. På kirkekontoret avklarer vi hvor graven skal være og kan ellers bistå med annen hjelp etter pårørendes ønske.