Diakoni og omsorg

Diakoni er kirkas omsorgsarbeid - med Jesus som forbilde! Jesus så den enkelte og spurte hva han kunne gjøre for dem. Diakoni er kristen tro i ord og handling der både veien og målet er nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern av skaperverket og kamp for rettferdighet. Jesus lever fremdeles og er med som mentor, frelser og venn!