Vigsel i kirken

Velkommen til å gifte deg i kirka i Børsa, Buvik eller Skaun! Bryllup er en stor og viktig begivenhet og vi vil gjøre vårt for at brudeparet skal få et vakkert minne for livet! Midt i all festivitas står to som har felles visjoner og mål for livet, og ved en kristen vigsel så tror vi at Gud velsigner brudeparet på en særlig måte.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I kirkene her i Skaun kan det gjøres både storslått eller enkelt. Vi tilbyr også kontorvigsel, der det bare er brudepar og vitner til stede. Det går også an å gjøre det enkelt selv om man gjør det i kirkerommet. Det er brudeparet selv som bestemmer mye av rammene rundt vigselen.

I vitners nærvær gir en kvinne og en mann hverandre et høytidelig løfte om at de vil leve sammen resten av livet. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.  De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vigsel, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken. Mer informasjon og praktiske råd til deg som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under.

Bestilling av vielse

Sommeren er høysesong for vielser. Det kan derfor være lurt å være ute i god tid for å avtale tid og sted for vielsen. Slik gjøres det i Skaunmenighetene.

Les mer

Viktige skjema

Her kan dere laste ned nødvendige skjema for å gjennomføre en vielse i Den norske kirke.

Les mer

Sitat

Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen.

Kol 3,12-14

Valgmulighetene

Hvordan skal vigselen legges opp? Brudeparet kan gi sitt eget bryllup sin personlige profil. På flere områder har brudeparet mulighet til å sette sitt personlig preg på vielsen.

Les mer

Salme og musikkvalget

Salmesang og musikk er en viktig del av en kirkelig vielse. Gjennom sangen utfordres gjestene til deltagelse. Musikken bryter opp og skaper variasjon og gir med sine tekster innhold til vielsen.

Les mer

Vigselsliturgien

Kirkens ordning for bryllup følger en "Vigselsliturgi" Det er på en måte agenden for seremonien i kirka. Her kan du se rekkefølgen på de forskjellige elementene som salmer, taler, musikk etc.

Les mer
Browseren din har feilaktig blitt gjenskjent som en bot utifra User-agent verdien = CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) . Vi hadde satt stor pris på om du kunne sende denne feilmeldingen til: skjeri@kirken.no slik at vi får fikset dette for deg og alle andre med samme browser