Gravferd

Vi som jobber her i kirkene i Skaun vil gjøre vårt beste for at avskjeden skal bli så verdig som mulig. Ta gjerne kontakt med en prest eller kirkekontoret så snart dødsfallet har skjedd, så kan vi hjelpe i prosessen videre.

I tillegg til sorgen, er det også mange praktiske oppgaver å løse. De fleste henvender seg til et begravelsesbyrå for å få bistand med alt det praktiske. Husk at et begravelsesbyrå er de pårørendes forlengede arm og har ingen offisiell funksjon.

Begravelsesbyrået formidler også beskjeder videre til prest og kirkegårdsansvarlig (kirkevergen). Noen pårørende ønsker å tilrettelegge for seremonien på egen hånd. Da er det viktig å sette seg grundig inn i regelverket slik at alle formaliteter kommer på plass. I samråd med kirkevergen avklares gravsted. Prest og kirkekontoret kan ellers bistå med annen hjelp etter pårørendes ønsker.