Velkommen til dåp!

Vil du la barnet ditt bli døpt? Eller vil du bli døpt selv? Dåpen er et tegn på Guds kjærlighet til alle mennesker, og en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes.

Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den døpte blir en del av Guds store familie – den verdensvide kirken.

Den som døpes blir også medlem i Den norske kirke. Velkommen til å ta kontakt med din menighet hvis du vil bli døpt, eller du ønsker å la barnet ditt døpes.