Konfirmasjon i våre kirker

Konfirmasjonstiden er en tid for å utforske viktige spørsmål sammen med andre - spørsmål om livet, verden og troen.

Du er veldig velkommen som konfirmant i ​Søndre Skjeberg, Skjebergdalen, Hafslund eller Varteig uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.

Å være konfirmant handler ikke om å ha alle svarene, men å komme sammen med andre som også har spørsmål - og utforske disse sammen med de andre konfirmantene, ansatte og frivillige i kirken. Er du usikker på om du vil være konfirmant i kirken? Prøv det ut da vel.