Ved et dødsfall må de som står nærmest, i løpet av relativt kort tid, forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål - valg av seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Vanligvis er det et begravelsesbyrå som tar seg av det praktiske vedrørende seremonien. Kirkelig fellesråd som gravferdsmyndighet har ansvar for at gravleggingen foretas i henhold til lover og forskrifter. Pårørende har også anledning til selv å ta seg av det praktiske vedrørende seremonien.