Vigsel

To mennesker som elsker hverandre og har bestemt seg for å leve resten av livet sammen, i gode og onde dager. De lover å elske og ære hverandre og være trofaste mot hverandre helt til døden skiller.

Å inngå ekteskap er en offentlig handling, enten vielsen er borgerlig eller kirkelig. I kirka er det presten som er vigselsperson og har myndighet til å erklære at ekteskapet er gyldig. Et bryllup i kirka kan være svært enkelt, kanskje bare de to pluss forlovere og prest til stede. Eller dagen kan feires sammen med familie, slekt og venner, med flott musikk og i ei pynta kirke.

Stort eller lite bryllup – i kirka ber vi for brudeparet, - for hjem og familie og for ei felles fremtid. Og til slutt lyses Guds velsignelse over dere. Alle som har giftet seg borgerlig er velkommen til kirka til forbønn og velsignelse. Hvordan avtale bryllup i kirka? Mange forbereder bryllupet lang tid i forveien. Ca et år i forveien kan dere selv bestille dag og tid for vielse.