Velkommen til dåp!

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

Jesus døpte ikke, men utfordret mennesker han møtte til å være sammen med ham og følge ham. Etterfølgerne til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til mennesker over hele verden og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv.

I Den norske kirke blir de fleste barn døpt når de er mellom 2-6 måneder gamle, men hvert år er det også flere større barn, tenåringer og voksne som lar seg døpe! Ta kontakt med kirkekontoret på telefon eller e-post: for å avtale dåp. Du kan også melde på online lenger ned på siden.

Sitat

La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.

Markus 10,14