Fjellhamar menighet har et stort og bredt arbeid for ungdom. Vi ønsker å styrke ungdommenes plass i kirken og å være et lavterskel tilbud for ungdom i Fjellhamar. Derfor har vi flere flotte tiltak for ungdom, både ukentlig og utvalgte helger i løpet av året. Disse tilbudene er både under og etter endt konfirmasjon. Les mer om våre aktiviteter under. Det meste av aktivitetene for ungdom driftes av vår barne og ungdomsorganisasjon, barn og unge Fjellhamar menighet (BUF). Det koster 250,- pr. kalenderår å være medlem i aktivitetstilbudene som BUF arrangerer.