Ønsker du dåp?

Her finner du informasjon om dåp i Østre Aker og Haugerud menighet.

«Det skjer et under i verden, hver gang et barn blir til. Over det gryende livet lyser Guds skapersmil,» heter det i en populær dåpssalme av Gerd Grønvold Saue. Gud ønsker at vi skal leve i fellesskap med Ham.

Dåpen er et ja til den invitasjonen, enten på vegne av ditt barn eller på vegne av deg selv.

I dåpen innlemmes du i et fellesskap som er større enn din egen familie, nemlig den verdensvide kirke. Jesus er verdens lys, og han vil også være et lys for den døpte på den videre veien gjennom livet. Jesus ber oss følge den gode vei, kjærlighetens og lysets vei.