Konfirmasjonstiden i Østre Aker og Haugerud menighet

I Østre Aker og Haugerud menighet er du velkommen til konfirmasjon, vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Undervisningen ledes av prest Sara Moss-Fongen og menighetspedagog Cathrine Bengtsson, sammen med ungdomsledere i alder 16-20 år. Vi tar opp viktige temaer om kirken og kristen tro og legger vekt på å lage et godt miljø der man blir kjent med hverandre.

Det er lettere å engasjere seg i livets store spørsmål hvis man trives på undervisningen!

Spesielt for Østre Aker og Haugerud menighet er at konfirmantene alltid kommer fra flere ulike ungdomsskoler. Det er ikke uvanlig å bare kjenne noen få, eller kanskje ingen av de andre.