Gravferd - Å ta avskjed, skritt for skritt

Avskjeden er viktig, og oppleves ulikt for hver og en av oss. Gravferden er en milepæl i sorgprosessen. Mange tanker og forventninger er knyttet til gravferdsdagen.

Gravferdsritualet skal legge til rette for alle, for familie, venner og andre som er berørt. I ritualet er det rom for personlige uttrykk, samtidig som gamle ord og symboler bærer oss i generasjon etter generasjon.

Gjennom minneord, lesninger, salmer, sanger og musikk skapes rom for avskjeden. Tekster fra Bibelen kan gi hjelp til å finne ord. Tre spader jord minner om tre håndfuller vann i dåpen. Musikk bringer oss sammen. En bro bygges mellom fortid, nåtid og framtid. Det kristne håp om evigheten kan minne om at døden ikke har det siste ord.