Voksen og senior

I Bøler menighet er det både faste tilbud og enkeltarrangement som passer for voksne og eldre. Enkeltarrangement som konserter, temakvelder/foredragskvelder og filmkveld finner du som nyhetssaker på forsiden. Under finner du info om de faste tilbudene.