Konfirmasjon i Bøler kirke

Konfirmasjonstiden i Bøler kirke strekker seg fra november til september. Selve konfirmasjonsdagene er i august/september. Vi sender ut informasjonsbrosjyre i starten av mai foregående år, og påmeldingsfrist er 1. november. Påmeldingen åpner samtidig med at brosjyren sendes ut. Konfirmantene i Bøler kirke drar på leir i mai sammen med en gjeng med ungdomsledere. Dette er for mange et høydepunkt, og en viktig del av konfirmantopplegget. Kan du av ulike årsaker ikke bli med på leir så lager vi et alternativt opplegg for deg. Velkommen som konfirmant i Bøler kirke!

Alle er  velkommen til konfirmasjon i kirken. Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt så mye på det før, eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du mulighet til å utforske mange viktige og store spørsmål sammen med andre - uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du også mange nye opplevelser.

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Tid for refleksjon og opplevelse

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Les mer