Konfirmasjon i Bøler kirke

Konfirmasjonstiden i Bøler kirke strekker seg fra januar til september. Selve konfirmasjonsdagene er i august/september. Vi sender ut informasjonsbrosjyre i april foregående år, og påmeldingsfrist er 1. november. Påmeldingen åpner samtidig med at brosjyren sendes ut. Konfirmantene i Bøler kirke drar på leir i mai sammen med en gjeng med ungdomsledere. Dette er for mange et høydepunkt, og en viktig del av konfirmantopplegget. Kan du av ulike årsaker ikke bli med på leir så lager vi et alternativt opplegg for deg. Velkommen som konfirmant i Bøler kirke!

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Alle er  velkommen til konfirmasjon i kirken. Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt så mye på det før, eller bare er nysgjerrig. Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse, der ungdommene blir bedre kjent med seg selv, kristen tro, og hva tro kan bety i hverdagen.

Gode opplevelser og sosialt fellesskap står også sentralt i konfirmasjonstiden, og spesielt på leir er hovedfokuset på nettopp dette. Vi vil gjøre oppmerksom på at ungdom med spesielle behov på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemning har krav på spesiell tilrettelegging av konfirmasjonstiden i sin lokale menighet. Det er i den forbindelse viktig at foreldre/foresatte (og evnt kommende konfirmant) tar kontakt med kirken og ber om en samtale. Døvekirken har også et eget konfirmanttilbud. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Å være døpt er derfor en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, så derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.