Velkommen til dåp!

Dåpen er en fest. Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en viktig markering der Gud lover å følge oss alle dager. Vi ønsker at Bøler kirke skal være en god ramme for feiringen.  Dåpshandlingen er fylt av glede, takknemlighet og høytid.

Det er mulighet for dåp de fleste søndager. Normalt er det ikke mer enn tre dåpsbarn ved hver gudstjeneste. Påmelding til dåp skjer via Kirketorget i Oslo. TLF 23 62 90 09 (åpningstid mandag til fredag 8.30-15.30) For elektronisk påmelding: minkirkeside.no/oslo. Velg kirke og ønsket dato for dåp. (Dersom ønsket søndag ikke dukker opp, er dagen fullbooket/uten dåp). Videre fylles det ut personalia informasjon. Hvis faddere er bestemt, registreres de (de kan også registreres senere). Det er mulig å logge inn igjen for å endre/fylle ut dersom dere ikke har all informasjon klar. Spørsmål - ta kontakt med kirketorget.oslo@kirken.no                                                                                          Hvorfor velge dåp? Dåp handler om tradisjon, tilhørighet og tro. Tradisjon: Dåpen er en bærende tradisjon, og det har den vært i landet vårt i nærmere 1000 år. Dåpsdagen oppleves av mange som en god og meningsfull feiring og en viktig dag for barnets nærmeste. Tilhørighet: Dåpen knytter oss til Gud, til Jesus Kristus og til fellesskapet i kirken. Tro: Barnet døpes til den kristne tro. I dåpen legges barnet i Guds hender i tro på Guds kjærlighet. Slik er troen en Guds gave til den døpte. Det er et valg å la barnet bli døpt, men det er også et valg å ikke la barnet bli døpt. Alle vil det beste for barna sine, og foreldre legger grunnlag for de valg barna selv skal ta i fremtiden. Når barnet blir 15 år er det religiøst myndig. Da bestemmer barnet selv om hun eller han vil være medlem i kirken. For spørsmål om dåp, ta gjerne kontakt med en av prestene Anne Berit Evang, Erle Fagermoen eller Sigurd Navrestad Wennesland. Kontaktinformasjon finner du på "OM OSS".

Dåp i en annen kirke? Dersom man bor i Bøler menighet, men ønsker dåp i en annen kirke, skal likevel dåpen meldes til Kirketorget i Oslo. Hvis det er i en kirke utafor Oslo, er det viktig at man har avtalt dato for dåpen. Dåpssamtalen vil uansett skje i Bøler kirke i forkant av dåpen. Ønsker dåp i Bøler kirke, men bor i en annen menighet? Det er ikke noe i veien for å døpe barnet deres i Bøler kirke selv om dere bor i en annen menighet. Dåp meldes til Kirketorget i Oslo. På "Min kirkeside" kan registering til dåp gjøres via nett. For å sende inn skjemaet trengs informasjon om både barnet og foreldre. Skjemaet sendes direkte til Kirketorget, som følger opp dette videre. Har dere spørsmål i forbindelse med dåp eller innsending av skjemaet så ta gjerne kontakt med Kirketorget: 23 62 90 09. Dåpssamtale - Alle som melder dåp inviteres til samtale med den presten som skal ha gudstjenesten. Da blir vi kjent, snakker om dåpens innhold og praksis, og søker å skape trygghet for det som skal skje søndagen i kirken. I samtalen informerer vi også om menighetens tilbud om trosopplæring fra 0 – 18 år. Usikker? Er man usikker på om man i det hele tatt skal ha dåp, eller har på spørsmål angående dåpsteologi og kirkens praksis og tradisjon, er foreldre hjertelig velkommen til å ta kontakt med prestene for en samtale. En samtale som kan gi bredere grunnlag for et valg, og man er fortsatt fri til å velge dåp eller ikke.