Bøler kirke, - en kirke for alle, - et kulturhus for hele lokalmiljøet!

Under kan du lese mer om ulike typer arrangement i Bøler kirke.