Barn

I Askim menighet har vi mange forskjellige aktiviteter og tilbud til barn fra 0-13 år, dette kaller vi trosoppplæring. Noen aktiviteter skjer hver uke, og noe skjer en gang i året. Invitasjoner til aktivitetene sendes ut til alle som er døpt i Den norske kirke, men kjenner dere andre som ikke får invitasjoner så be de om å ta kontakt, for her er alle velkommen, selv om man ikke står som medlem av kirken.