Ønsker du å leie våre lokaler?

Kanskje ønsker du å ha en konsert i Askim, eller du har for liten plass hjemme til å ha dåpsselskap eller feire bursdag?

Vi har flere lokaler til utleie som er egnet for ulike arrangementer. Ta kontakt med Indre Østfold kirkekontor: Tlf: 69681440 Mail: postmottak@iokf.no