Gravferd

Døden kan vere vanskelig å forstå. Å miste noen er tungt å ta inn over seg. Gravferden gjør døden og avskjeden mer konkret. Å samles rundt kista til takk og farvel er et stoppested på veien gjennom sorgen.

Mange følelser dukker opp  i møte med dødsfall og gravferd. De nærmeste pårørende må i løpet av kort tid ta valg om seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. I Grimstad kommune er det Grimstad kirkelige fellesråd som har ansvar for gravplassforvaltningen på vegne av alle innbyggerne.

Gravplassmyndigheten i Grimstad forvalter dette ansvaret, og betjener alle byens innbyggere uavhengig av tros- og livssynstilknytning. Gravplassmyndigheten i Grimstad yter service, informasjon og veiledning i forbindelse med det praktiske og administrative knyttet til gravferder, graver, seremonirom og kremasjon. Det er vanligvis et begravelsesbyrå som tar seg av det praktiske vedrørende seremonier. På disse sidene finnes mer informasjon om gravferd i Grimstad kommune.

Kan ikke laste video uten samtykke for bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.