Gravferd i kirken

Det er stille i kirkerommet. Alle blikk er rettet mot kisten som er vakkert pyntet, men likevel så naken. Buketter og kranser bærer sterke følelser fra de sørgende: Takk for alt. Umistelig. På gjensyn.

Alt har si tid – også døden. Når et menneske dør er det mye som skjer. For det første må de etterlate forholde seg til sine egne følelser og sin egen opplevelse av det å miste noen. Ved dødsfall vil de pårørende bli kontaktet av en prest, som kan hjelpe med å sortere og håndtere sorgen som plutselig er realitet.

Videre hjelper presten med å forberede seremonien i kirken. For det andre er det mange praktiske ting som skal ordnes. Her søker de fleste hjelp hos begravelsesbyrået som er godt kjent med alt som skal gjøres. På kirkekontoret avklarer vi hvor graven skal være og kan ellers bistå med annen hjelp etter pårørendes ønske.