Misjon

Siden 2020 har Drøbak og Frogn menighet støttet et misjonsprosjekt på Madagaskar gjennom NMS, og det er vi stolte av! NMS arbeider bredt for befolkningen på Madagaskar. Arbeidet består av utdanning, diakonalt arbeid, og annet hjelpearbeid.

I byen Antsirabe støtter vi kirkens arbeid blant de aller fattigste gjennom ungdomssenter, alfabetiseringskurs, matutdeling og yrkesopplæring. Mye av innsatsen skjer ved hjelp av frivillige.

Hva gjør Drøbak og Frogn?

Vi viser solidaritet ved å løfte utfordringene i Madagaskar opp på agendaen. Vår hovedoppgave er å samle inn midler slik at det gode arbeidet på Madagaskar kan fortsette.

Vi har et misjonsutvalg som samarbeider med menighetens ansatte om å lage noen arrangementer gjennom året.

Et eksempel på det er stand på Friske Frodige Freidige Frogn på Folkvang hvert år.

Det er to aktive misjonsforeninger, en i Drøbak og en i Frogn, som møtes jevnlig på private adresser for hyggelig samvær og innsamling av midler. De som ønsker å bli med kan ta kontakt med Bjørg Andersen på telefon: 92255649

De yngste i menigheten er også engasjerte. Barnekoret og søndagsskolen, med mer, har vært med å samle inn penger til misjonsprosjektet. Sist men ikke minst samler vi inn kollekt og gaver fra fantastiske givere som er med på å støtte vårt engasjement på Madagaskar! Tusen takk for alle som bidrar store og små.