Misjon

Vi støtter misjonsprosjektet på Madagaskar. I 2020 skrev Drøbak og Frogn menighet under på en 3 åring misjonsavtale med NMS, og det er vi stolte av! Som menighet er vi med på å støtte NMS sitt arbeid i Madagaskar. NMS arbeider bredt for befolkningen på Madagaskar. Arbeidet består av utdanning, diakonalt arbeid, og annet hjelpearbeid.

I byen Antsirabe støtter vi kirkens arbeid blant de aller fattigste gjennom ungdomssenter, alfabetiseringskurs, matutdeling og yrkesopplæring. Mye av innsatsen skjer ved hjelp av frivillige.

Hva gjør Drøbak og Frogn?

Vi viser solidaritet ved å løfte utfordringene i Madagaskar opp på agendaen. Vår hovedoppgave er å samle inn midler slik at det gode arbeidet på Madagaskar kan fortsette.

Vi har hygge å misjonstreff på hospitalet som er en fin måte å treffe hyggelig mennesker på. Her kan du gi en gave til misjonsprosjektet og du får en god opplevelse med spennende samtaler og temaer.

De yngste i menigheten er også engasjerte. Barnekorene, søndagsskolene med mer har vært med å samle inn penger til misjonsprosjektet. Sist men ikke minst samler vi inn kollekt og gaver fra fantastiske givere som er med på å støtte vårt engasjement på Madagaskar! Tusen takk for alle som bidrar store og små.