Dåp

Her i Drøbak og Frogn ønsker vi å ha fleksibilitet rundt dåp og et variert tilbud. På søndager varierer vi mellom å ha dåp i gudstjenesten kl. 11.00, og å ha egen dåpsgudstjeneste kl. 13.00. Ved å trykke på knappen "Meld deg til dåp" og velge "ny registrering" kan man søke fram en oppdatert liste over aktuelle tidsrom. Vi kan også tilby dåp på andre tidspunkt og dager, dette avtales da individuelt; og barnet trenger slett ikke være nyfødt! Vi tar imot dåps-«barn» i alle aldre. Også større barn, ungdom og voksne! Rundt dåpssamtalen kan man velge rammene selv. Man kan delta på dåpstreff på Smia, sammen med andre, eller ha en egen samtale med presten enten hjemme eller på Smia.

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

Jesus ble selv døpt, og gav etterfølgerne sine i oppdrag å gi dåpen videre til mennesker over hele verden og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv. I bibelteksten som blir lest i dåpsliturgien, sier Jesus: "Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." (Matteusevangeliet kapittel 28, vers 18-20).

Kirkene våre

I Drøbak og Frogn menighet har vi flere kirker man kan ha dåpen i. Her kan du lese om hvor ofte vi har dåp i de forskjellige kirkene, og se bilder fra kirkene.

Les mer