Når noen dør

Når noen av våre nærmeste dør, møter vi både følelsesmessige og praktiske utfordringer som vi må finne ut av. Og det å planlegge og gjennomføre en gravferd, skjer som noe av det første. Dette kan oppleves krevende i en allerede tøff og vond situasjon. Andre ganger er det kanskje fint å få være med og skape en god ramme rundt avskjeden med et liv som har vært langt og godt.

Om lag 90 % velger gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke. I kirken tilstreber vi å lage en verdig ramme rundt avskjeden med den som er død. Sammen med en av menighetens prester får du være med å forberede gravferden og det blir gitt rom til en samtale rundt sorg, savn og andre følelser som melder seg når noen av våre nærmeste dør.

Pårørende etter et dødsfall anbefales å ta tidlig kontakt med et begravelsesbyrå. Byrået vil deretter finne forslag til dag for bisettelsen/begravelsen i samarbeid med kirkekontoret. Deretter vil den aktuelle prest ta kontakt med pårørende for en samtale. Er du ansvarlig for en gravferd og usikker på om du ønsker en kirkelig seremoni eller ikke, er du velkommen til å ta kontakt med oss på kirkekontoret.