Vigsel i kirken

En kirkelig vielse har både en juridisk og en kirkelig side. Kirken har vigselsrett; og setter den offentlige delen av vielsen inn i en gudstjenestlig ramme der forbønn for paret hører mer; sammen med musikk og gode ord!

Kirkebyggene er med på å skape en ramme av høytid og tradisjon. De fungerer også godt enten man er et stort eller lite brudefølge. Kirkelig vigsel forutsetter ingen stor fest; mange er der i livet at man ønsker å gjøre det enklere; uansett vil en kirkelig handling kunne benyttes. Vi har kapasitet til 3 vielser pr lørdag.

I noen tilfeller er det også mulighet for vigsel andre ukedager og tider. Ta direkte kontakt med oss om dette er ønskelig. Det er også åpnet for at prestene kan vie andre steder enn i kirkene. Oscarsborg festning er godkjent som fast vigselssted. Det må da gjøres en egen avtale med aktørene på Oscarsborg. Hotellet, om man bruker dem til selskapet, eller Festningsforvalter om man kun ønsker vielsen der. Tidspunktet avtales oftest individuelt i forhold til ønsker og praktiske hensyn som fergetider, andre avtaler presten må rekke ol. Det kan og søkes om å vies andre steder. Ta kontakt om dere ønsker dette alternativet.