Kirkene våre

Drøbak og Frogn sokn har tre kirker. Det er Drøbak kirke (1776), Frogn kirke (1999) og Smia flerbrukshus (2016).