Pilegrim i Asker

Hovedbilde for tema

Den merkede pilegrimsveien gjennom Asker er en del av Tunsberg-leden og Olavsveiene mot Nidaros.

Menighetene i Asker prosti samarbeider med Asker kommune og Den norske turistforening om merking og skjøtsel av veien. Det arrangeres dagsvandringer flere ganger i året. Regionalt Pilegrimssenter Oslo og Pilegrimsforeningen St.Hallvard av Huseby tilbyr også vandringer og pilegrimskvelder med mer.

Pilegrimsleden gjennom Asker

Den merkede leden gjennom Asker er del av Tunsberg-leden fra Larvik til Haslum. Der møter den Gudbrandsdalsleden som går videre i to retninger. Mot vest går man over Krokskogen til Sundvollen, over Gran på Hadeland, Gjøvik og langs Mjøsa til Lillehammer. Mot øst går man til Oslo og videre over Eidsvoll og langs Mjøsa på østsiden til Lillehammer. Derfra går leden videre gjennom Gudbrandsdalen til Nidaros.

Den merkede veien gjennom Asker går fra Lier til Spikkestad og Røyken. Ved Vesledammen går den opp i skogen over Blåfjell, ned til Dikemark og videre over til Vardåsen. Deretter følger den fortau og gangveier gjennom Asker sentrum til Asker kirke og Asker Museum, og derfra videre mot Tanum og Haslum.

Olavsveiene

Tunsbergleden er del av Olavsveiene mot Nidaros. Historien bak de merkede veiene går tilbake til Olav den helliges død på Stiklestad i 1030. I løpet av noen få år ble vandringen til Olav den helliges gravkirke kjent langt utover i Europa. Da reformasjonen kom i 1537 ble pilegrimsvandringer forbudt.

I det 20. århundre begynte folk igjen å komme til Nidaros som pilegrimer. Først noen ganske få i tallet, men utover 1990-tallet og etter år 2000 har det vokst mye i antall.

Gudbrandsdalsleden er den mest brukte Olavsveien. Det finnes også mange andre veier, både nordfra, fra Sverige via Stiklestad, Romboleden, kystpilegrimsleia og Østerdalen.

I 2011 ble de regionale pilegrimssentrene etablert. Disse bidrar til å hjelpe folk med planleggingen på forhånd, med overnatting og råd underveis, og skaper møtepunkter og fellesskap mellom vandrere.