Møter - Dokumenter - Info

Her vil du finne lenker til referater fra møter og andre dokumenter fra Asker kirkelige fellesråd. I 2022 er det planlagt følgende ordinære møter: 19. januar, 16. februar, 23. mars, 22. juni, 31. august, 28. september, 2. november, 7. desember. Endringer kan forekomme.