Møter - Dokumenter - Info

Her vil du finne lenker til referater fra møter og andre dokumenter fra Asker kirkelige fellesråd. I 2023 er det planlagt følgende ordinære møter: 25. januar, 01. mars, 19. april, 12.-13. mai,  05. juni, 23. august, 11. og 27. september, 01. november, samt avsluttende møte for nåværende og konstituerende møte for nytt fellesråd 22. november. Endringer kan forekomme.