Feste av grav

Gravtype, frigrav, fredningstid og feste 

En kan ikke reservere grav før det foreligger et dødsfall.  

Urnegrav 

I en urnegrav kan det settes ned 4 urner i løpet av 20 år. Det kan ikke settes ned kister i denne.  Fredningstiden for urne er 20 år. Gravminne kan monteres rett etter urnenedsettelsen.

Et alternativ er en navnet enkeltgrav for urne, navnet minnelund og anonym minnelund. Les mer om: valg av gravsted

Kistegrav 

I en kistegrav er det normalt plass til en kiste. Fredningstiden er 20 år. Ved kistegrav kan en mot å betale festeavgift få en tilleggsgrav ved siden av (Et dobbelt gravsted). På Asker og Østenstad finnes også gravfelt som er satt ut med dobbel dybde, her er en dobbel kistegrav avgiftsfri. Det vil si at en graver dypere ved første gangs benyttelse av graven og den kan åpnes for ny begravelse før fredningstiden er ute.
Gravminne kan ikke monteres før planering og tilsåing er utført. Kontakt gravferdskontoret for ytterligere opplysninger.

Fri grav, festet grav og tilleggsgrav 

Alle som er bosatt i kommunen ved sin død har rett til en fri grav som er tilvist av gravplassmyndigheten. Det vil si at det ikke kreves festeavgift for graven i fredningstiden.
Ønskes det en tilleggsgrav ved siden av blir dette en festet grav og det må betales festeavgift for denne for 20 år. 
Etter 20 år kan festet om ønskelig fornyes, det betales da festeavgift for begge gravkammer (dobbelt gravsted).

En grav som tas i bruk for ny urnenedsettelse før fredningstiden er ute, blir fortsatt frigrav i 20 år fra siste urnenedsettelse. 

Fredningstid 

Med fredningstid menes den tiden graven er fredet inntil ny gravlegging kan skje. Ved kirkegårdene i Asker er fredningstiden normalt 20 år. 
Untak finner du i vedtektene.

Fester 

Alle graver som ikke er anonyme skal ha en person som er fester/ansvarlig for frigrav. Dette bestemmes i forbindelse med gravlegging og er opplysninger vi får på skjemaet "begjæring om gravlegging" som vi normalt får fra begravelsesbyrået. 

Det kan godt hende at en i etterkant ser at det skal være noen andre i familien som skal ha denne funksjonen. Det kan for eksempel være noe så enkelt som at andre bor nærmere kirkegården .
En skal imidlertid vite at den som er fester av gravstedet i følge §15 i gravferdsloven har  ”rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne og ellers rå over den. Festeren har plikt til å holde graven i hevd”.  Det er derfor viktig at en ved et dødsfall blir enige om hvem som skal ha denne retten, og den kan bare innehas av en person.

Fester kan skriftlig overdra festet uten vederlag til en annen person: Ny fester må også bekrefte skriftlig at de ønsker festeansvaret.
Hvis en avdød er fester av et annet gravsted enn det en skal gravlegges i, skal dødsboet gi Kirkelig fellesråd melding om hvem som skal være ny fester.

Når festetiden er ute blir fester kontaktet med spørsmål om festet skal fornyes eller ikke. Det normale er at festet fornyes for 5 år av gangen. Det betales da festeavgift.

Fri grav kan når fredningstiden går ut festes videre. Da inngås det en avtale med Asker kirkelig fellesråd om fornyelse av festet for et visst antall år, og det skal betales en avgift for dette etter gjeldende regler og takster.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Gravplassmyndigheten i Asker

Postadresse: 
Gravplassmyndigheten i Asker
Kirkelia 5
1384 Asker

 

Besøksadresse:
Kirkelia 11
(bygningen nederst i enden av Asker kirkegård)

Kontaktinformasjon:
Telefon: 66754095
gravferd.asker@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"