Veiledning ved dødsfall

I tilknytning til en gravferd er Kirkelig fellesråd ansvarlig for å tilrettelegge seremonilokale, skaffe kirketjener og organist samt å ordne med gravsted.

Veiledning ved dødsfall

Ansvarlig for gravferden
I henhold til Gravferdsloven skal det være en ansvarlig for gravferden som tar avgjørelser om blant annet:

  • Om avdøde skal kremeres eller om det skal være jordbegravelse
  • I hvilken kommune, gravplass og grav avdøde skal gravlegges i
  • Hvilket seremonisted som skal benyttes ved gravferden
  • Den som er ansvarlig for gravferden vil normalt også kunne være ansvarlig for graven etter gravlegging

Ansvarlig for gravferden vil ofte også være ansvarlig for utgifter i forbindelse med gravferden. Ved nedsettelse av urne/kiste i eksisterende gravsted, skal dette godkjennes av fester. Denne vil motta faktura på festeavgift etter at gravlegging har funnet sted.

Retten til å være ansvarlig for gravferden
Dersom det ikke foreligger noen spesiell erklæring fra avdøde, har avdødes etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Etterlatte kan gi avkall på retten til å sørge for gravferden, og retten går da videre til den neste i rekken av etterlatte.

Samboers rett til å sørge for gravferden kan likestilles med ektefeller hvis man på tidspunktet for dødsfallet var i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerforhold.

Frister for gravlegging og kremasjon
Avdøde skal være gravlagt eller kremert innen 10 virkedager fra dødsdato. En urnenedsettelse vil normalt skje etter ca. 4 uker fra dødsdato.

Kirkegårdstilhørighet og gravplass
Alle som ved dødsfall hadde folkeregistrert adresse i Ullensaker, har rett til fri grav på en av kirkegårdene i kommunen.

Dersom pårørende har en eksisterende grav med ledig plass på en av kirkegårdene, kan den døde begraves der. Dette forutsetter samtykke fra fester for graven, og fra den som er ansvarlig for gravferden.

Personer på sykehjem, aldershjem, pleiehjem og i trygdeboliger, samt personer som er flyttet etter fylte 67 år, opprettholder den kirkegårdstilhørigheten som de hadde før flytting.

Vi regner også som innenbygdsboende dersom man har tidligere registrert bostedsadresse i kommunen gjennom flere år.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Ullensaker Kirkelige Fellesråd

Dersom du har konkrete spørsmål om de kirkelige handlingene, eller du ønsker å gjøre avtale om dåp eller vigsel, ta kontakt med menighetskontoret i ditt sokn.

Har du spørsmål om gravferd, feste av gravsted, stell av graver eller andre spørsmål relatert til kirkegård og kirkebygg, ta kontakt med kirkevergens kontor.

Ved akutt behov for samale med prest (utenom kontortid), kan du ta kontakt med fung. prost Per-Kristian Bandlien, tlf. 99 41 81 90, som vil sørge for tilgjengelig prest.

Kirkeverge/daglig leder
Tor Tvethaug:
992 44 815

Prost Øvre Romerike
Liv B. Krohn-Hansen:
907 38 416

Postadresse fellesrådet/
kirkevergen:
Postboks 470
2051 Jessheim

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"