Konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». 

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Man må være døpt for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Vi døper konfirmanter hvert år - det oppleves som meningsfullt og fint!

For ungdommer med funksjonshemninger eller andre spesielle behov tilrettelegger vi et opplegg - konfirmasjon er for alle som ønsker det!

Mer informasjon finner du ved å trykke "les mer" på artikkelen nedenfor!

Tid for refleksjon og opplevelse

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Les mer