Gravferd

Ullensaker kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet for alle innbyggere i Ullensaker kommune, uavhengig av tro eller kulturell bakgrunn.

Det er fire gravplasser i Ullensaker kommune - Hovin, Ullensaker, Furuset og Mogreina.

På hver av gravplassene er det en kirke som brukes ved kirkelige seremonier.

Hovin og Furuset gravplass har i tillegg gravkapell som fungerer som livssynsnøytrale seremonirom, og som kan benyttes av ulike religioner, livssyn eller om man ønsker å benytte et mindre lokale.

Innbyggerne i Ullensaker kommune kan fritt benytte den gravplassen de måtte ønske på tvers av soknegrenser.

Dersom utenbygds beboere ønsker grav på en av gravplassene, er det fastsatt en avgift for tjenesten.

Ullensaker kirkelige fellesråd forvalter gravplassene. Den enkelte gravplass betjenes daglig av en gravplassarbeider.