Dåp

Gratulerer! Mange følelser fyller den som står med et nyfødt barn i armene. Glede og takknemlighet, men også usikkerhet og bekymringer overfor en ukjent framtid. Det er mye å henge fingrene i og tenke på. Kanskje er dere også opptatt av spørsmål om dåp. Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Gjennom dåpen får barnet medlemskap i Den norske kirke.

Ønske om dåp må meldes til menighetskontoret i god tid før dåpsdagen. Ta kontakt med ditt lokale menighetskontor, enten dere ønsker dåp der dere bor, eller skal feire dåp et annet sted.

Dere kan også melde dåp på nett. Lenke finner du nederst på siden.

Det er vanlig at foreldre og prest møtes til en samtale om hva dåpen er, og hvordan den foregår, og om hvordan foreldre kan følge opp dåpen.

Dersom dere ønsker det, kan dere selv eller andre i dåpsfølget gjerne bidra aktivt under gudstjenesten med lesing, musikalske innslag eller annet.

Jesus døpte ikke, men utfordret mennesker han møtte til å være sammen med ham og følge ham. Etterfølgerne til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til mennesker over hele verden og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv. I bibelteksten som blir lest i dåpsliturgien, sier Jesus: "Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." (Matteusevangeliet kapittel 28, vers 18-20).

Sitat

Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet.

Svein Ellingsen