Modum Menighets- og Fellesråd

Modum menighet dekker hele Modum kommune. Det er åtte kirker/prekensteder i soknet. Tidligere var disse fordelt på tre sokn. I år 2000 ble alle slått sammen til ett sokn, med ett felles menighets- og fellesråd. Rundt kirkene er det dannet kirkeutvalg som ivaretar lokale arrangementer.

Her finner du mer om Modum menighets- og fellesråd, og hva de arbeider med: