Konfirmant

Å være konfirmant i kirken handler om å utforske kristen tro og livets store spørsmål. Du er velkommen uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.

Konfirmasjon har lange tradisjoner i landet vårt. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Dåp og konfirmasjon hører sammen. Dåpen gir oss en plass i Guds familie, og vi tegnes med korsets tegn for å høre Jesus til. Den døpte trenger opplæring og erfaringer for å lære Gud å kjenne.

Konfirmanttiden er den mest omfattende trosopplæringen i menigheten som tar sikte på å gi tenåringer et skikkelig grunnlag for å ta sitt eget valg.

Konfirmasjonen er en bekreftelse av Guds løfter i dåpen og gir samtidig tenåringene muligheten til å bekrefte sitt ønske om å høre Jesus til. Alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke, men å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten. Den norske kirke anerkjenner enhver kristen dåp utført i et annet kristent kirkesamfunn. Det er fullt mulig å bli døpt som tenåring.

Sitat

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Jeremia 29,11