Gudstjeneste

Gudstjenesten er et møtested mellom Gud og mennesker. "Sammen for Guds ansikt" feirer vi søndagen for Kristi oppstandelse og nærvær. For neste gudstjeneste, se kalenderen.