Dåp i Jeløy kirke

Å få et barn er en stor gave. Fra det øyeblikket blir altforandret.    For den som ikke har barnfra før, er det mye nytt å tenke på og mange valg man står overfor.Og spørsmålene er mange. Hvordan gjør vi oppgaven som foreldre best mulig, for akkurat vårt barn? Dåp er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus.

Sitat

HVORFOR VELGE DÅP? Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager. Dåpen er ikke for tanken, men for hjertet. I kirken døper vi barna fordi Jesus ba oss om det, ikke fordi vi forstår det. Dåpen er Guds omfavnelse, Guds løfte om å være med, samme hva som skjer. Det er trygghetens løfte, ikke om et lettere liv, men at Gud er medoss alle dager. Mens vannet øses over barnets hode – «i Faderens og Sønnensog Den Hellige Ånds navn» – skjer dåpens mysterium. Gjennom dåpen innlemmes vi i livets store sammenheng, i fellesskapet med livets Gud. Vi blir en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden, gjennom alle tider- Jesus sa: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Matteusevangeliet, kapittel 28, vers 18-20