Konfirmasjon i Jeløy menighet

"Konfirmasjon" kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Konfirmasjonstiden frem til konfirmasjonen er en tid for samtale og refleksjon rundt de store spørsmålene i livet.

Konfirmasjonstiden handler om å lære noe nytt og å forstå litt mer, men like mye handler det om å oppleve, tenke, og snakke sammen om viktige ting. Som 14-15 åring er du inne i en viktig fase av livet med mange tanker, følelser og valgmuligheter. I kirken er det rom for alt dette. Du er velkommen som konfirmant i Jeløy kirke - enten du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.

I konfirmasjonstiden får du lære mer om både deg selv og om Gud, og kirken kan lære av deg. Du får også muligheten til å engasjere deg i kirkens arbeid for medmennesker, ved å gjøre noe for andre -både lokalt og internasjonalt. Du får oppleve fellesskap, praktisere kristen tro, leke og lære - alt etter som hvor mye du ønsker å engasjere deg. PÅMELDING FINNER DU HELT NEDERST PÅ DENNE SIDEN.