Velkommen til konfirmasjon i Olsvik kirke!

Hovedbilde for tema

Velkommen som konfirmant i Olsvik!

I konfirmasjonstiden blir konfirmantene bedre kjent med Gud, seg selv, sine medmennesker, skaperverket, gudstjenesten og kirken.

Som konfirmant i Olsvik kirke deltar man på forskjellige interessegrupper, er med på fellessamlinger med alle konfirmantene, deltar på gudstjenester, drar på leir og er med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon om våren.

Alle som bor i Olsvik menighet og som begynner i 9. klasse er velkommen til å være konfirmant i Olsvik kirke, med forbønn og konfirmasjonsgudstjeneste i mai året etter (slutten av 9. klasse). Alle som er døpt kan konfirmere seg, og de som ikke er døpt kan starte konfirmasjonstiden og la seg døpe før selve konfirmasjonsdagen. Konfirmasjonstiden strekker seg fra september til mai, men dersom man av ulike årsaker ikke har vært med fra starten, så er det muligheter for å hoppe inn i konfirmasjonstiden underveis.

Se konfirmantbrosjyren (lenke over) for mer informasjon om konfirmasjonstiden og de ulike konfirmantgruppene. Datoer for konfirmasjonsgudstjenester i Olsvik kirke 2023 kommer senere.

Kontakt