Aktiviteter og møteplasser

Olsvik menighet har et bredt spekter av tilbud på tvers av alder og livssituasjon.