St. Jakob - Ung katedral

Ungdommens katedral i Bergen

St. Jakob er kirken for ungdom og unge voksne i Bergen sentrum. For mer informasjon og oversikten over høstens gudstjenester og program se www.stjakob.

no

Vi jobber med å revidere og utvikle våre utleie-rutiner i St. Jakob. I mellomtiden kan utleie-spørsmål rettes til barne-og ungdomskantor Eirik Breivik Minde på mail em833@kirken.no