Om oss

Velkommen til Bergen domkirke menighet - et hjem med mange rom i Bergen sentrum. I kirkene våre, og på de mange stedene hvor vi møtes, finnes rom for tro, fellesskap og kultur. Bergen domkirke menighet består av Bergen domkirke, Mariakirken, Johanneskirken, Nykirken og St. Jakob kirke. I Bergen domkirke menighet vil du møte en åpen og tjenende folkekirke som deler Bjørgvin bispedømme sin visjon: Sammen vil vi ære den treenige Gud ved å forkynne Kristus, bygge menigheten og fremme rettferdighet.