Vigsel i kirken

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling, og skjer i vitners nærvær. I Norge skjer de fleste vielser i regi av det trossamfunn paret tilhører. I Den norske Kirke tilbyr vi i tillegg forbønn/velsignelse for par som har blitt viet ikke-religiøst/borgerlig.

Det er mange som ønsker å legge den store dagen til en av kirkene i Bergen domkirke menighet; Domkirken, Johanneskirken, Mariakirken eller Nykirken.

NB: Johanneskirken renoveres for tiden, et arbeid som fortsatt vil pågå i mange år.

Vielser i kirken må derfor alltid avtales separat, og reservasjoner kan ikke gjøres langt frem i tid.

Mer informasjon om vielse i en av våre kirker og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under.