Voksen i Skjold menighet

Her finner du aktiviteter for voksne. Alt i fra kor til kafé, her er det mange sosiale arenaer å bli med på!